Nově je možnost na místě platit na pokladnách a grešlárnách kartou (Visa, Mastercard) – bezkontaktně.

Další novinkou je bezkontaktní platební systém NFCtron:

  • Na pokladně si můžete nabít jakoukoliv částku na čip.
  • Co nevypotřebujete, to vám vrátíme.
  • Dobít kredit si můžete na dobíjecích místech (grešlárnách) v areálu.
  • Při obdržení čipu dostanete účtenku, na které je internetový odkaz a QR kód, pomocí nichž můžete sledovat všechny vaše útraty on-line.
  • Účtenku si uschovejte po dobu celé akce u sebe.
  • Další kontrolu můžete provádět na označených místech po přiložení svého čipu.
  • Stánkaři budou po každé transakci oznamovat vaše zůstatky grešlí na čipu, pokud ne, připomeňte se 🙂
  • 1 Grešle = 25 Kč.
  • 1 EURO = 1 GREŠLE.

Vstupné v předprodeji 100 Kč.
Vstupné na místě 150 Kč.

Děti do 140 cm mají vstup zdarma.
Držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma, průvodce platí vstupné.